نسخه فول و آنلاک برنامه Scheduled Schedule your text messages

جدیدترین نسخه

برنامه زمانبندی ارسال پیام ها در اندروید Scheduled Schedule your text messages برنامه ای است برای تعیین زمان برای ارسال یک پیام به مخاطب خاصی در زمان تعیین شده از سوی شما می باشد. حتما برای شما پیش آمده است که بخواهید مثلا تولد عزیزانتان را به آنها توسط پیام تبریک بگوید اما بعد تولد یادتان می آید که میخواستید پیام تبریک بفرستید. با برنامه زمانبندی ارسال پیام ها در اندروید Scheduled Schedule your text messages دیگر هیچ تاریخی را فراموش نخواهید کرد و با زمان بندی دقیق پیام ارسال می کنید.

برنامه زمانبندی ارسال پیام ها در اندروید Scheduled Schedule your text messages